Stipendium do Maďarska pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů

 

Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) upozorňuje případné zájemce na stipendia do Maďarska na základě mezinárodních smluv. Maďarská strana nabízí stipendia na různé studijní a výzkumné pobyty:

Kontingent míst zatím není vyčerpán.      
Termín odevzdání přihlášek je již 30. 11. 2018 do 12 hodin.      

O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělením domovské univerzity, MŠMT poté cestovní náklady refunduje.      

Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde: https://www.dzs.cz/file/6990/MA%C4%8EARSKO%20VR_AIA_18_2.pdf

 

21. listopad 2018

.