Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2019/2020

Přijímací zkoušky na HAMU do bakalářského studia v prezenční formě v akademickém roce 2019/ 2020

VYHLÁŠENÍ

 

 

Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/ zašlete poštou na adresu:
Studijní odd. HAMU,
Malostranské nám. 13,
110 00 Praha 1.

Neúplné přihlášky nebo bez povinných příloh nebo zaslané po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na HAMU je 12. listopadu 2018.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

Praha, 17. července 2018

30. červenec 2018

.