Pravidla pro účast na promocích HAMU ve dnech 18. 11. a 19. 11. 2021 podle mimořádného opatření

Ve všech prostorách AMU je povinné použití ochranného prostředku dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Vstup na promoce povolen po splnění podmínek:

ÚČASTNÍKOVI, KTERÝ NESPLNÍ TYTO PODMÍNKY, NEBUDE UMOŽNĚNA ÚČAST NA AKADEMICKÉM OBŘADU v SÁLE MARTINŮ.
 

11. listopad 2021

.