Imatrikulace a promoce

IMATRIKULACE

Imatrikulace studentů 1. ročníku ak. roku 2020/2021 se bude konat ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 11:30, v Sále Martinů. Sejdeme se v 11 hod. před Sálem Martinů, před zahájením vám sdělíme instrukce a usadíme na místa v sále dle oborů.
Po imatrikulaci bude následovat povinné školení BOZP.

 

PROMOCE

Promoce absolventů ak. roku 2019/2020 se bude konat v pondělí 23. 11. 2020 v Sále Martinů. 
Pozvánky s uvedením času budou absolventům zaslány emailem.

 

10. červenec 2020