Aktualizované pokyny děkana HAMU k nařízení vlády ČR č. 491 - platné od 8.6.2020

 

S platností od 8. 6. 2020 dochází v Pokynech děkana k úpravám takto:

 

Změna:

 

Nadále platí:

 

7. červen 2020

Dokumenty:

Čestné prohlášení uchazeče o studium na AMU o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


.