Studijní sdělení

INFO

Studijní sdělení jednotlivých kateder a oborů najdete na stránkách kateder.


Státní zkoušky a obhajoby disertačních prací

Interpretace a teorie interpretace

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 5. 9. 2022 v 10:00 hodin v učebně HAMU č. 1028 (zasedací místnost)
MgA. Jakub Junek
Název VŠKP: Tvorba Bohuslava Martinů pro housle.

Školitel: doc. MgA. Bohuslav MATOUŠEK

Oponenti: prof. Leoš ČEPICKÝ a doc. Miloš VACEK.

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 5. 9. 2022 v 11:30 hodin v učebně HAMU č. 1028 (zasedací místnost)
MgA. Lucie Geu Kaňková
Název VŠKP: Romantická operní hrdinka Violetta Valéry v tvorbě G. Verdiho.

Školitel: PhDr. Ivan RUML a prof. Jana JONÁŠOVÁ

Oponenti: Marie FAJTOVÁ Dis. et Dis. a RNDr. Jan KRÁLÍK CSc.

 

Skladba a teorie skladby

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 13. 9. 2022 v 9:00 hodin v učebně HAMU č. 2020
MgA. Martin Klusák
Název VŠKP: Vizuální hudba: Audiovizuální kompozice a dynamika žánru

Školitel: doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Oponenti: MgA. Michal NEJTEK, Ph.D., doc. Mgr. A. Pavel MRKUS.


Státní zkouška a obhajoba disertační práce
 dne 13. 9. 2022 v 10:15 hodin v učebně HAMU č. 2020

MgA. Švarcová Terezie
Název VŠKP: Lidský hlas v instrumentačním procesu ve vybraných příkladech.

Školitel: doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ Ph.D.

Oponenti: MgA. Jan Dušek, Ph.D. a MgA. Marko IVANOVIČ, Ph.D. 

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 13. 9. 2022 v 11:30 hodin v učebně HAMU č. 2020
 Juhani Vesikkala
Název VŠKP: The Noise–Pitch Continuum in Timbral Music (Kontinuum šumu a tónu v témbrové hudbě).

Školitel: doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ Ph.D.

Oponenti: doc. MgA. Luboš MRKVIČKA, Ph.D. a Anders FLODIN, MA.

Státní zkouška a obhajoba disertační práce dne 13. 9. 2022 v 13:45 hodin v učebně HAMU č. 2020
MgA. Vratislav Zochr
Název VŠKP: Drnkací nástroje loutnového a citerového typu arabského a hindustánského kulturního okruhu v současné kompozici.

Školitel: doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D.

Oponenti: Ing. MgA. Tomáš REINDL, Ph.D. a PhDr. Marian ŠIDLO FRIEDL, Ph.D.


.