Vyhláška děkana č. 7/2019 - děkanské volno

 

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje na den

 29. 10. 2019

děkanské volno

             

 

prof. Ivan Klánský

děkan HAMU

30. září 2019

.