Vyhláška děkana 4/2019 - letní provoz na HAMU

 

Vyhláška děkana HAMU č. 4/2019,

o provozu v době letních prázdnin na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

 

Čl. 1 Dostupnost a úřední hodiny

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU stanovuje provoz na HAMU v době letních prázdnin od 01. 07. 2019 do 31. 08. 2019 takto:

 

 

Čl. 2 Otevírací doba fakultní kavárny

Otevírací doba fakultní kavárny Café HAMU:

 

Čl. 3 Stavební práce

1. Z důvodů nezbytných dlouhodobě plánovaných rozsáhlých stavebních a údržbových prací v prostorách HAMU, zejména se jedná o rekonstrukci nových rozvodů tepla včetně příslušných stavebních, opravárenských a úklidových prací, prosíme všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky o respektování provozních a úředních hodin daných touto vyhláškou.

2. Veškeré stavební a údržbové práce v jednotlivých prostorách HAMU budou řádně a včas pro návštěvníky označeny, případná další nezbytná omezení provozu z důvodu ochrany zdraví, majetku a předcházení vzniku škod bude oznamováno na vývěskách a budou k dispozici na vrátnici Lichtenštejnského paláce. Z výše uvedených důvodů nebudou k dispozici určité učebny a prostory.

 

Čl 4. Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vydání.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019 s koncem účinnosti 31. 8. 2019.

 

Prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

19. červen 2019

.