Vyhláška děkana 3/2019 - děkanské volno

 

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje ve dnech

2. 5. 2019
3. 5. 2019

děkanské volno

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

14. březen 2019

.