Vyhláška děkana č. 1/2019 - Děkanské volno

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje ve dnech

18. 4. 2019

4. 7. 2019

děkanské volno.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

3. leden 2019

.