Vyhláška děkana HAMU č. 8/2018 - Děkanské volno 31. 12. 2018

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje dne

 31. 12. 2018

děkanské volno. 

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

31. říjen 2018

.