Děkanské volno 26.10.2018

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje děkanské volno na den 25.10. 2018 (viz Vyhláška děkana č. 3/2018 z 21.5.).

25. říjen 2018

.