Vyhláška děkana HAMU č. 6/2018

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám vyhlašuje dne

 3. 8. 2018 děkanské volno. 

 

              

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

2. srpen 2018

.