Vyhláška děkana HAMU č. 5/2018

 

o provozu na HAMU v době letních prázdnin od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018

Café HAMU bude otevřeno do 4. 7. 2018 v normální otevírací době.

Ve dnech 5. 7. až 5. 8. 2018 bude zavřeno.

Ve dnech 6. 8. - 31. 8. 2018 otevřeno od 9 hod. – 15 hod a po dobu Shakespearovských slavností od 18 hod do 24 hod.

Od 3. 9. – běžný provoz dle otevírací doby

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vydání.

 

V Praze dne 19. 6. 2018

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU           

19. červen 2018

.