Vyhláška děkana HAMU č. 4/2018

 

která stanovuje ceny za studium v anglickém jazyce ve všech třech stupních studia

Článek I

Informace týkající se přijímacího řízení

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí k hrazenému studiu studijního programu akreditovaném v anglickém jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o znalosti anglického jazyka na pokročilé úrovni B2 dle mezinárodně uznávaných zkoušek pro jazyky CEFR nebo TOEFL a vykonat všechny části přijímací zkoušky v anglickém jazyce. Dále kopie zahraničního maturitního vysvědčení respektive bakalářského nebo magisterského diplomu s dodatkem k diplomu, vše úředně ověřené a do češtiny přeložené s nostrifikační doložkou.

 

Článek II

Ceník

Studentům, kteří studují v anglickém jazyce, je vyměřován poplatek za studium v cizím jazyce.

Uvedené ceny studia v anglickém jazyce jsou určené pro celý akademický rok.

Ceny jsou stanovené a platné v českých korunách, částka v eurech se odvíjí od měnového kurzu.

 

 

Bakalářský studijní program/Bachelor ´s Programme

(EUR  - approx. exchange rate as 18. 5. 2018)

  CZK EUR 
Hudební nástroje*/Instruments** 170 000.-  6 651.-
Skladba/Composition 325 000.- 12 715.-
Dirigování/Conducting 325 000.- 12 715.-
Operní režie/Opera Direction 325 000.- 12 715.-
Zpěv/Voice 300 000.- 11 737.-
Zvuková tvorba a hudební režie/Sound Production and Music Direction 325 000.- 12 715.-
Hudební produkce/ Music Production 325 000.- 12 715.-
Hudební teorie/Music Theory 285 000.- 11 150.-
Taneční pedagogika/Dance Pedagogy 245 000.-  9 585.-
Choreografie/Choreography 245 000.-  9 585.-
Taneční věda/Dance Theory 245 000.-  9 585.-
Nonverbální a komediální divadlo/Nonverbal and Comedy Theatre 285 000.- 11 150.-

 

 

Magisterský studijní program/Master´s  Programme

Hudební nástroje*/Instruments** 130 000.-  5 086.-
Skladba/Composition 180 000.-  7 042.-
Dirigování/Conducting 285 000.- 11 150.-
Operní režie/Opera Direction 285 000.- 11 150.-
Zpěv/Voice 170 000.-  6 651.-
Komornní hra/Chamber Music 130 000.- 1 student  5 086.- per 1 student
Zvuková tvorba a hudební režie/Sound Production and Music Direction  285 000.- 11 150.-
Hudební produkce/Music Production 285 000.- 11 150.-
Hudební teorie/Music Theory 245 000.-  9 585.-
Taneční pedagogika/Dance Pedagogy 245 000.-  9 585.-
Choreografie/Choreography 245 000.-  9 585.-
Taneční věda/Dance Theory 245 000.-  9 585.-
Nonverbální a komediální divadlo/Nonverbal and Comedy Theatre 285 000.- 11 150.-

 

* Hudební nástroje: klavír, cembalo, varhany, housle, violoncello, violoncello, kontrabas, harfa, kytara, flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, francouzský roh, trombon, trubka, bubny, jazzová interpretace

** Instruments: Piano, Harpsichord, Organ, Violin, Viola, Violoncello, Double bass, Harp, Guitar, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, French Horn, Trombone, Tube, Drums, Jazz Interpretaton

 

Doktorský studijní program/Ph.D. Programme

Hudební nástroje*/Instruments**  100  000.-  3 897.-
Skladba/Composition 130 000.-  5 086.-
Dirigování/Conducting 220 000.-  8 607.-
Operní režie/Opera Direction 220 000.-  8 607.-
Zpěv/Voice  100 000.-  3 897.-
Komornní hra/Chamber Music 100 000.- 1 student  3 897.- per 1 student
Zvuková tvorba/Sound Production 220 000.-  8 607.-
Hudební produkce/Music Production 170 000.-  6 651.-
Hudební teorie/Music Theory 130 000.-  5 086.-
Choreografie/Choreography 170 000.-  6 651.-
Taneční věda/Dance Theory 130 000.-  5 086.-
Nonverbální a komediální divadlo/Nonverbal and Comedy Theatre 170 000.-  6 651.-

 

Článek III

Přechodná a obecná ustanovení

1. Studentů, kteří již v anglickém jazyce aktuálně studují, se do konce jejich studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský stupeň studia), výše uvedený ceník netýká.

2. Stanovené ceny pro studium v anglickém jazyce jsou účinné od 1. 10. 2018

3. Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vydání.

 

V Praze dne 1. 6. 2018
prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                        

 

1. červen 2018

Dokumenty:

VYHLÁŠKA DĚKANA HAMU Č. 4/2018


.