Nový Statut HAMU

 

Akademický senát AMU na svém zasedání dne 22. 5. 2018 schválil nový Statut HAMU.

Je uveřejněn na webu HAMU, konkrétně na Úřední desce, ve složce Vnitřní předpisy:
Statut HAMU - schválený AS AMU 22.5.2018.pdf

24. květen 2018

.