Vyhláška děkana č. 3/2018

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje děkanské volno ve dnech:

 

26. 10. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018

              

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

V Praze dne 21. 5. 2018

 

23. květen 2018

.