Vyhláška děkana č. 1/2018 - děkanské volno 29.3. a 30.4. 2018

V Praze dne 14. 2. 2018

Vyhláška děkana č. 1/2018

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje ve dnech 29. 3. 2018 a 30. 4. 2018 děkanské volno.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

22. únor 2018

.