Vyhláška děkana HAMU č. 12/2020 - o provozu v době letních prázdnin na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Čl. 1 Dostupnost a úřední hodiny

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU stanovuje provoz na HAMU v době letních prázdnin od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 takto:

 

Čl. 2 Otevírací doba fakultní kavárny

 

Otevírací doba fakultní kavárny Café HAMU:

od 01. 07. do 12. 07. 2020                 otevřeno po – pá od 9 hod. do 16 hod.
od 13. 07. do 19. 07. 2020                 zavřeno – dovolená
od 20. 07. do 27. 07. 2020                 otevřeno po – pá od 9 hod. do 16 hod.
od 28. 07. do 31. 08. 2020                 otevřeno po – pá od 9 hod. do 15 hod.
od 28. 07. do 31. 08. 2020                 otevřeno od 18 hod do 24 hod
(pouze v době představení Letních Shakespearovských slavností)  
od 01. 09. 2020                                  otevřeno po – pá od 8 hod. do 21 hod.

 

Čl 3. Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vydání.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. 7. 2020, účinnost končí 31. 8. 2020.

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

          

29. červen 2020

.