Vyhláška děkana HAMU č. 02/2020 - která stanovuje děkanské volno

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje na

čtvrtek 9. 4. 2020

a

pondělí 11. 5. 2020

děkanské volno

 

 

Praha, 10. 1. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU          

10. leden 2020

.