Vyhláška děkana č. 9/2019 - děkanské volno

 

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje na den

31. 12. 2019

děkanské volno

 

 

Provoz na HAMU v době od 21. 12. 2019 do 2. 1. 2020:

Od soboty 21. 12. 2019 do neděle 29. 12. 2019 – HAMU uzavřená

Pondělí 30. 12. 2019 – HAMU otevřená, standardní provoz

Od úterý 31. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020 – HAMU uzavřená

Od čtvrtka 2. 1. 2020 a dále – HAMU otevřená, standardní provoz

Další podrobnosti v této věci budou sděleny tajemnicí fakulty.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

5. listopad 2019

.