Vnitřní předpisy HAMU

Vnitřní předpisy AMU

a) STATUT AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 27. března 2019.pdf
Aktualizováno 8. 4. 2019 08:04

.PDF

b) VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 19. května 2017.pdf
Aktualizováno 16. 8. 2017 13:08

.PDF

b1) VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (účinný od 25. 2. 2021).pdf
Aktualizováno 3. 3. 2021 13:03

.PDF

c) JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.pdf
Aktualizováno 16. 12. 2020 08:12

.PDF

d) VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 21. března 2019.pdf
Aktualizováno 8. 4. 2019 09:04

.PDF

e) JEDNACÍ ŘÁD UMĚLECKÉ RADY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.pdf
Aktualizováno 16. 12. 2020 08:12

.PDF

f) ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 19. ledna 2017.pdf
Aktualizováno 16. 8. 2017 13:08

.PDF

g) STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 3. července 2019.pdf
Aktualizováno 17. 7. 2019 09:07

.PDF

h) STIPENDIJNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.pdf
Aktualizováno 16. 12. 2020 08:12

.PDF

i) DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ze dne 4. ledna 2017.pdf
Aktualizováno 16. 8. 2017 14:08

.PDF

j) PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ KVALITY AMU ze dne 13. dubna 2018.pdf
Aktualizováno 22. 5. 2018 08:05

.PDF