Workshop fagotisty Gottfrieda Johannese Pokorneho 15.11.2018


Srdečně vás zveme na workshop prof. Gottfrieda Johannese Pokorneho s názvem "Ansámbly s převahou dechových nástrojů jako emancipovaná komorní uskupení“, který proběhne ve čtvrtek 15.11. 2018 od 10 do 13 hod v Orchestrálním sále a od 14 do 15 hod. v Galerii. Vstup na tento seminář je zdarma.

Gottfried Johannes Pokorny je sólo – fagotistou Tonkünstlerorchester Niederösterreicha profesorem komorní hry na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Spolupracuje s Brucknerorchester Linz a Vídeňskými symfoniky. Je členem dechového oktetu Collegium Viennense a Zemlinsky Quintett Wien. Je jedním ze zakládajících umělců European Chamber Music Academy (ECMA).                                                                                                                 

Workshop se zaměří na praktickou práci s modelovými ansámbly během nácviku stěžejního repertoáru ansámblů - dechové trio, dechový kvintet atd., během kterého nastíní pedagog metodické postupy, při kterých vede umělec pedagog interprety velké škály nástrojů od jednoplátkových nástrojů přes nástroje dvouplátkové až po lesní roh (dechové kvinteto). Gottfried Pokorny v rámci nácviku Dechového nonetu Herakleitos Zdenka Šestáka, předvede výuku peer to peer, kdy se spolu s dalšími kolegy pedagogy i studenty bude jako aktivní interpret a zároveň umělec fagotista podílet na přípravě komorní skladby na koncert.

tým zajišťující aktivitu Workshopy v rámci projektu OP VVV na HAMU 

13. listopad 2018

.