Informace děkana – prokazování se příslušnosti k HAMU u fakultního psychologa


Navazuji na svoji informaci ze dne 3. 5. 2022 o zajištění fakultního psychologa pro studenty a zaměstnance naší fakulty.

Podle informací Mgr. Petra Ptáčka byl zájem o jeho služby fakultou jednoznačně projeven. 

Z těchto důvodů si Vás dovoluji požádat o dodržování těchto pravidel: 

Děkuji vám předem za dodržování těchto pravidel, které je nezbytné pro celou organizaci poskytování psychologických služeb za finanční prostředky HAMU.
Věřím, že s využíváním tohoto fakultního benefitu budete spokojeni.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

 

6. červen 2022

.