Symposium: Arts Music Management ve dnech 7. - 8. dubna 2022 na HAMU


Ve dnech 7. a 8. 4. 2022 uspořádali studentky a studenti 1. a 3. ročníku Katedra hudební produkce HAMU Symposium: Arts Music Management s názvem Krize jako příležitost.

V úvodním panelu představili hosté - Patricie Částková, Ing. Petr Hodač, Jakub Sýkora, Vít Kalvoda, Petra Soukupová, Dominik Kalivoda a Rostislav Novák své zkušenosti s přenosy živých hudebních produkcí a sdíleli zkušenosti s dopady pandemie na prezentaci hudebních projektů nebo s vlivem streamingu na dramaturgii. 

V druhé části Pavel Zahrádka představil projekt TAČR, následoval workshop s Jakubem Sýkorou na téma Jak si poradit se streamingem hudební produkce a co vše je potřeba zajistit. V odpolední části proběhla panelová diskuze s Vítem Kouřilem, Pierrem Urbanem, Pavlínou Fechterovou, Davidem Mičke a Adamem Vránou. Hosté přiblížili, jak propagovat umění v digitálním prostoru. Celý den zakončila Nicole Karráová z organizace Holky z Marketingu workshopem “ušitým na míru” o tom, jak plně využívat sociální sítě a správně vytvořit marketingovou propagaci. 

Druhý den Symposia zahájili Mgr. Petr Ostrouchov a JUDr. Rudolf Leška přednáškou o licenčních smlouvách v online prostoru, vysvětlili, co jsou vysílací práva apod. Dopolední blok zakončil Jakub Štefanec workshopem o verbální i neverbální komunikaci, jak komunikujeme pod vlivem emocí a jak komunikovat efektivně a správně. Symposium završila přednáška Lenky Čápové o uměleckých projektech. 
.
Symposia se účastnili studenti a pedagogové z Janáčkova akademie múzických umění a Vysoká Škola Múzických Umení v Bratislavě, kterým děkujeme za účast a spolupráci. 

Těšíme se na další ročník, který se uskuteční v Bratislavě.


Za fotky děkujeme Alex Chudé z FAMU.

12. duben 2022

.