POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD ÚTERÝ 22. 2. 2022 do odvolání

 
Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,    

s ohledem na aktuální rozvolňování v ČR a také v souvislosti s rektorátem AMU vyhlášeným PROVOZEM HARTIGOVSKÉHO PALÁCE OD 22. 2. 2022 je možné se v případě provozní doby HAMU vrátit ke standardnímu stavu (odpovídá standardní provozní době od 1.1. do 30.6. a od 1.9. do 31.12.).
Proto s platností od 22. 2. 2022 do odvolání stanovuji provozní dobu fakulty takto:

Lichtenštejnský palác (LP) 


Hartigovský palác (HP) 


prof. Ivan Klánský, 
děkan HAMU
 

22. únor 2022

.