Pokyny děkana k provozu fakulty od pondělí 24. 1. do pátku 28. 1. 2022 včetně


V termínu od 24. 1. do 28. 1. 2022, kdy na HAMU budou pobíhat přijímací zkoušky do bakalářského studia, bude fakulta přístupná pouze pro pedagogy, administrativní pracovníky a uchazeče o studium. Pro všechny studenty bude fakulta v tomto týdnu zkouškového období z epidemických důvodů a omezení kontaktů na nezbytně nutné nepřístupná!

Výjimku budou tvořit jen doktorandi, kteří jsou členové zkušebních komisí.

Všichni zaměstnanci (pedagogové a admin. pracovníci HAMU) budou při vstupu do kampusu AMU požádáni pracovníky vrátnice Lichtenštejnského paláce a Hartigovského paláce o zaevidování se prostřednictvím přiložením své zaměstnanecké kartičky na čtecí zařízení. Tato evidence slouží pouze pro získání informací spojených s povinným testováním všech zaměstnanců. V případě zapomenuté kartičky budou zaměstnanci HAMU zaevidováni zápisem do knihy evidence.

U administrativních pracovníků bude preferována práce z domova (za podmínek vyplnění formuláře Žádost o možnost pracovat z domova), na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz pro zachování činnosti fakulty.

V týdnu od 24. 1. do 28. 1. 2022 bude i nadále probíhat povinné testování zaměstnanců, a to v prostorách Ateliéru HAMU v pondělí od 7:30 hod. do 14 hod., v úterý, středu, čtvrtek od 8 hod. do 14 hod. a v pátek od 8 hod. do 12 hod. Je nutná rezervace předem v rezervačním systému testování.

Stále platí testovací schéma poprvé přijdu do práce v daném týdnu a testuji se a další test nejdříve až za tři dny. Tedy pondělí a čtvrtek, úterý a pátek, od středy už stačí jenom jeden test až do pátku vykonaný v den, kdy poprvé přijdu do práce buď ve středu, ve čtvrtek nebo v pátek. A od dalšího pondělí se jede zase od nuly. Platí doložení PCR, antigenu obojí ze zdravotního zařízení a potvrzení od jiného zaměstnavatele - viz předchozí pokyny děkana.

Děkuji všem zaměstnancům HAMU za spolupráci a součinnost v této nelehké době.

Prof. Ivan Klánský
Děkan HAMU
 

19. leden 2022

.