PROVOZ HAMU OD 23. 12. 2021 DO 2. 1. 2022


Od čtvrtka 23. 12. 2021 až do neděle 2. 1. 2022 včetně bude Hudební a taneční fakulta AMU v Praze pro studenty, pedagogy a další zaměstnance UZAVŘENA. Studentům v této době nebudou umožněny individuální konzultace a ani příprava na ně (cvičení). Proto ve výše uvedeném termínu nebude možné rezervovat jednotlivé učebny a prostory v rezervačním systému HAMU

Stále platí, že na čtvrtek 23. 12. 2021 je uděleno rektorské volno a pátek 31. 12. 2021 je uděleno děkanské volno. 

Povoz administrativy bude probíhat jen v nezbytně nutné míře. 

27. listopad 2021

.