Konference doktorandů TERITORIA UMĚNÍ 2020 - UZÁVĚRKA 7. 7. 2020 pro abstrakty prezentace VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Sedmý ročník odborné konference doktorandů uměleckých oborů Teritoria umění 2020 prodlužuje odevzdání abstraktů prezentace výzkumného projektu do 7. 7. 2020. Abstrakty prezentací lze posílat do uvedeného data na teritoria@amu.cz. Posunutí deadlinu se týká pouze prezentace výzkumného záměru!

Srdečně zveme studenty doktorského studia uměleckých a uměnovědných oborů k účasti na 7. ročníku Teritoria umění 2020. Účastnit se lze s konferenčním příspěvkem nebo s prezentací výzkumného projektu. Abstrakty příspěvků v rozsahu 900–1200 znaků a abstrakty prezentací výzkumného projektu v rozsahu 600–900 znaků posílejte do 7. 7. 2020 na email teritoria@amu.cz. O přijetí budou vybraní studenti vyrozuměni nejpozději do 31. 7. 2020.  

Abstrakty konferenčních příspěvků posílejte na přiloženém formuláři. Abstrakt musí obsahovat co nejpřesněji vyjádřené téma přihlášeného konferenčního příspěvku. Délka příspěvku je 20 minut, po příspěvku následuje společná diskuse.

Prezentace výzkumných projektů budou probíhat formou graficky pojatých posterů. O formální a obsahové struktuře posterů budou vybraní účastníci konference Teritoria umění 2020 vyrozuměni nejpozději do 31. 7. 2020. 

Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Letošní ročník konference Teritoria umění se uskuteční v pátek 6. listopadu 2020 v Divadle Inspirace.  

Teritoria umění je odborná konference doktorandů uměleckých oborů, kterou od roku 2014 pořádá Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami. Prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky či tematicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

Více na stánce Teritoria umění 2020 zde a facebookové události zde.

2. červenec 2020

Dokumenty:

Abstrakt konferenční prezentace

Abstrakt konferenčního příspěvku


.