Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení
Řízení ke jmenování profesorem

1. Základní informace

Habilitační řízení je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 Sb a ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.

2. Při zahájení habilitačního řízení uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení habilitačního řízení adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.)
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží
 • téma habilitační přednášky
 • písemnou reflexi dle metodického pokynu děkana k obecným zásadám pro tvorbu písemné reflexe pro habilitační řízení https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vyhlasky-dekana/1038/


1Základní informace

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem o VŠ 111-1998 SbŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU V PRAZE ze dne 11. prosince 2020.

2.  Seznam požadovaných dokladů

Při zahájení řízení ke jmenování profesorem uchazeč předkládá:

 • návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
 • téma profesorské přednášky
 • dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
 • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.) a kopii dokladu o habilitaci
 • strukturovaný životopis
 • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
 • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
 • přehled zahraničního studia nebo stáží

 
Obory, v nichž je HAMU oprávněna konat řízení


.