Stipendia

HAMU poskytuje tři základní druhy stipendií:

Na stipendia poskytované studentům podle tohoto stipendijního řádu není právní nárok.

Ubytovací stipendium
Sociální stipendium
Prospěchové stipendium
Stipendijní komise

Ubytovací stipendium

 

Ubytovací stipendium lze studentům veřejných vysokých škol poskytnout na základě Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Nárok na poskytnutí ubytovacího stipendia mají studenti, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu AMU.


Ubytovací stipendium se přiznává na 3 období:

říjen-prosinec, s výplatním termínem v prosinci
leden-březen, s výplatním termínem v dubnu
duben-červen, s výplatním termínem v červenci

Sociální stipendium

INFO

Odevzdávejte na studijní oddělení


 

Nárok na poskytnutí sociálního stipendia mají studenti, kteří splňují kritéria podle Stipendijního řádu AMU.

Sociální stipendia se přiznávají na 2 období:

leden-září; s výplatním termínem v polovině května
říjen-prosinec; s výplatním termínem v druhé polovině prosince

Nárok na sociální stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Žádost zasílejte studijní oddělení fakulty, pokud jeho nárok na sociální stipendium nevznikl až po zápisu do studia; v takovém případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.

 

Prospěchové stipendium

INFO

Uzávěrka žádostí: 31.10.
odevzdávejte na studijní oddělení


 

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia:

1. Žádný ze studijních předmětů absolvovaných v předešlém akademickém roce není hodnocen horším klasifikačním stupněm než "B". 

2. Všechny zkoušky vč. státní závěrečné zkoušky musí student složit v prvním termínu.

3. Do dalšího ročníku musí být student zapsán ve stanoveném termínu.

 

Na studijní oddělení je nutné spolu s žádostí dodat i vytištěné studijní výsledky z KOSu za předešlý akademický rok. 

Přiznané stipendium bude zasláno na bankovní účet.

Stipendijní řád AMU

Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.