Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče - uprchlíky z Ukrajiny

ВИНЯТКОВА ПРОЦЕДУРА ПРИЙОМУ ДЛЯ КАНДИДАТІВ З УКРАЇНИ

призначено лише для кандидатів-біженців з України («іноземців»)

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. 6. do 31. 7. 2022
призначено лише для кандидатів-біженців з України («іноземців»)

візові документи:
Необхідними документами є або візова наклейка в проїзному документі, або запис про надання тимчасового захисту, з якого буде чітко видно, що кандидат – громадянин України перебував в Україні до 24 лютого 2022 року, а потім залишив країну у зв’язку з війною.
Для підтвердження необхідних документів кандидат повинен надати: 
- просту копію початкових сторінок паспорта з ідентифікаційними даними (ім'я, прізвище, фотографії тощо). 
- просту копію сторінки паспорта з візовим штампом, або копію іншого документа, що підтверджує додатковий захист. 
Кандидат підпише обидві копії та проставить дату виготовлення копій.
- структуроване резюме чеською мовою

- vízovým dokladem: Požadovanými doklady je buď vízový štítek v cestovním dokladu nebo záznam o udělení dočasné ochrany, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že uchazeč – občan Ukrajiny pobýval na Ukrajině před 24. únorem 2022 a poté zemi z důvodu válečného konfliktu opustil.
Pro účely prokázání požadovaných dokladů uchazeč doloží: 
- prostou kopii úvodních stran pasu s identifikačními údaji (jméno, příjmení, fotografie atd.). 
- prostou kopii stránky pasu s otiskem razítka pro udělení víza nebo kopii jiného dokladu dokládajícího doplňkovou ochranu. 
Uchazeč obě kopie podepíše a připojí datum pořízení kopie.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2022/2023

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПРИЙОМУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Vyhláška děkana č. 11/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského a magisterského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze  – určeno pouze pro uchazeče – uprchlíky z Ukrajiny („cizince“)
Наказ декана № 11/2022 - умови та хід процедури прийому на бакалаврські та магістерські програми навчання чеською мовою на Факультеті музики та танців Празької академії виконавських мистецтв (AMU) 
– призначено лише для кандидатів-біженців з України («іноземців»)

Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání pro uchazeče z Ukrajiny
Чесна заява про досягнутий рівень освіти для кандидатів з України

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského a magisterského studia v českém jazyce pro uprchlíky z Ukrajiny do ak. roku 2022/2023 - TALENTOVÁ ČÁST

СТРОКИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ЧЕСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК - ЧАСТИНА (ІСПИТ) НА ТАЛАНТ

Požadavky, průběh a způsob hodnocení jsou popsány u jednotlivých kateder v následující tabulce (proklikem na název katedry). U některých specializací/programů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti naleznete u příslušných kateder.

Вимоги, перебіг та спосіб оцінювання описані окремо для кожної кафедри в наступній таблиці (для більш детальної інформації, натисніть на назву кафедри). Для деяких спеціалізацій/програм вступний іспит може мати декілька кіл, деталі можна дізнатися на відповідних кафедрах. 

KATEDRA / КАФЕДРА TERMÍNY/ СТРОКИ МОВА НАВЧАННЯ: 
ЧЕСЬКА МОВА
Katedra skladby / Кафедра композиції   ČJ
Katedra dirigování / Кафедра диригування 13. 9. 2022; no. 2024 ČJ
Katedra zpěvu a operní režie
Кафедра співу та оперної режисури
13. 9. 2022; Galerie
ГАЛЕРЕЯ
ČJ
Katedra klávesových nástrojů 
Кафедра клавішних інструментів      
13. 9. 2022 ČJ
Katedra strunných nástrojů 
Кафедра струнних інструментів            
15. 9. 2022; no. 2027 ČJ
Katedra dechových nástrojů
Кафедра духових інструментів        
15. 9. 2022 ČJ
Katedra bicích nástrojů 
Кафедра ударних інструментів       
14. 9. 2022; no.S28 ČJ
Katedra jazzové hudby  
Кафедра джазової музики                 
15. 9. 2022; Ateliér
АТЕЛЬЄ
ČJ
Katedra tance
Кафедра танцю
13. - 16. 9. 2022 ČJ
Katedra nonverbálního divadla
Кафедра невербального театру
  ČJ

Jazyk výuky: ČJ - český jazyk, Мова навчання: ČJ - чеська мова   

Ústní pohovor z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů

Uchazeč/ka ústně zodpoví komisí položené otázky z dějin hudby, hudebně – teoretických disciplín a z celkového kulturního rozhledu.
Z dějin hudby půjde o znalost stěžejních skladatelů a nejvýznamnějších děl evropské hudby z baroka, klasicismu, romantismu a 20. století. Z hudební teorie je požadována znalost základní pojmů z hudebních forem (sonátová forma, fuga, rondo, variace a další), harmonie (modulace, klamný spoj, neapolský sextakord, alterace apod.), kontrapunktu (fuga, imitace, kánon a další) a nauka o hudebních nástrojích (rozsahy, ladění nástrojů apod.). 
 

Obecné informace

Uchazeči o studium kompletně vyplní přihlášku a vytištěnou podepíšou. Přihlášku a povinné přílohy v listinné podobě zašlou poštou nebo lze podat přes podatelnu AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1. Uzávěrka pro podání přihlášek je 31. července 2022 (při zaslání poštou rozhoduje podací razítko).

Кандидати на навчання повністю заповнюють заявку та роздруковану її підписують. Заявку та обов’язкові додатки необхідно надіслати поштою у паперовій формі або принести особисто у реєстраційний відділ AMU, Малостранске намєсті 259/12, Прага 1 (чес. Malostranské náměstí 259/12, Praha 1). Завершення подачі заявок – 31 липня 2022 року (у випадку надсилання поштою вирішальним є поштовий штемпель).

Poštovní adresa pro zaslání
přihlášky a  příloh 


Поштова адреса для надсилання
заявки та додатків 

Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
nebo
lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1
PRO OSOBNÍ PODÁNÍ BĚHEM PRÁZDNIN SI PROSÍM OVĚŘTE PROVOZNÍ DOBU PODATELNY/ 
Також її можна донести особисто у реєстраційний відділ AMU, У ВИПАДКУ ОСОБИСТОЇ ПОДАЧІ ПІД ЧАС КАНІКУЛ, БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ ГРАФІК РОБОТИ РЕЄСТРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. června do 31. července 2022.
 • Přihlášku podejte elektronicky v systému (viz výše ZALOŽTE PŘIHLÁŠKU), systém vám pošle  přihlášku v potvrzovacím e-mailu na vámi uvedenou adresu. Přihlášku vytiskněte, podepište  a s přílohami viz Vyhláška č.11/2022 nejpozději do 31. 7. 2022  zašlete poštou (rozhoduje poštovní razítko). Komunikace s HAMU bude probíhat výhradně prostřednictvím vašeho e-mailu, prosím vyplňte pečlivě svou e-mailovu adresu.
 • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. Termín a čas konání teoretického testu viz níže bude uveden v pozvánce, obvykle jeden den před konáním talentové části přijímací zkoušky.
 • Přijímací zkoušky se konají v období od 13. do 16. září 2022. Přesný den a čas  průběžně upřesňují
   příslušné katedry. 
 • Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder (viz tabulka výše).
 • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas, vytištěnou pozvánku event. další dokumenty.
 • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise (dopisem do vlastních rukou).
 • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

 •  Строки заповнення заявок – в період з 15 червня до 31 липня 2022 року.
 •  Заявку необхідно подати в електронній системі (див. вище СТВОРІТЬ ЗАЯВКУ), після чого система надішле на вами вказану електронну пошту електронного листа для підтвердження заявки. Заявку роздрукуйте, підпишіть      та з додатками, див. Наказ №11/2022, надішліть поштою найпізніше до 31.07.2022 року (поштовий штемпель є вирішальним). Комунікація з Факультетом музики та танців Празької академії виконавських мистецтв (чес. HAMU) буде здійснюватися виключно за допомогою вашої електронної пошти, тому, будь ласка, уважно заповніть свою адресу електронної пошти.
 •  Відповідні кафедри надсилатимуть кандидатам запрошення з додатковою інформацією на електронну пошту, зазначену у заявці на навчання. Вступні іспити зазвичай починаються о 9 годині, якщо інший час не вказаний у запрошенні. День та час проведення теоретичного тесту, див. нижче, буде вказаний у запрошенні. зазвичай, за день до проведення вступного іспиту на таланти.
 •  Вступні іспити проводяться в період з 13 до 16 вересня 2022 року. Про точний день та час вас буде інформувати  відповідна кафедра. 
 • Вимоги для вступних іспитів знайдете на відповідних кафедрах (див. таблицю вище).
 • Перед початком вступних іспитів необхідно прийти до навчального відділу HAMU (двері № 1006, 1 поверх) у час, вказаний у запрошенні. Необхідно мати з собою посвідчення особи/закордонний паспорт, роздруковане запрошення чи інші документи.
 • Про результати вступних випробувань кандидати повідомляються письмово протягом 30 днів з дня прийняття рішення приймальною комісією (рекомендованим листом).
 • Надані документи не повертаються.
   

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod. 
HAMU не забезпечує супровід фортепіано на вступних іспитах


Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.