Navazující magisterské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 31. března

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH viz odkaz výše nebo zaslané po termínu uzávěrky přihlášek (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2020/2021:

Vyhláška děkana č. 16/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do magisterského studia v českém jazyce na HAMU v Praze - program Hudební teorie: specializace Hudební teorie a Hudební vydavatelství 

 

Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia ak. roku 2020/ 2021

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Katedra skladby 25. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra dirigování 2. 7. 2020 ČJ/ EN
Katedra zpěvu a operní režie 22. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra klávesových nástrojů KLAVÍR, CEMBALO, VARHANY: 30.6.2020 ČJ/ EN
Katedra strunných nástrojů 29. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra dechových nástrojů 29. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra bicích nástrojů 23. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra hudební teorie 30. ZÁŘÍ 2020 ČJ
Katedra hudební produkce 24. 6. 2020 ČJ/ EN
Komorní hra SMYČCOVÉ KVARTETO: 29.6. ČJ/ EN
Katedra tance 25. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra nonverbálního divadla 23. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra zvukové tvorby 30. 6. 2020 ČJ/ EN
Katedra jazzového hudby 30. 6. 2020 ČJ

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 2020/2021 se konají v období od 22. 6. do 3. 7. 2020. Termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami

Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder.

Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce.

K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně poštou do vlastních rukou do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
Poskytnuté dokumenty se nevracejí.
Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakt

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku