Navazující magisterské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. 3. do 15. 4. 2021.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH (viz odkaz níže) nebo zaslané po termínu uzávěrky přihlášek (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2021/2022:

Vyhláška děkana č. 19/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce na HAMU v Praze 

Povinné přílohy k přihlášce - magisterské studium

Lékařské potvrzení o schopnosti studia na HAMU

 

Poplatek za přihlášku 878,- Kč; 36 EUR (NOTE: this figure EXCLUDES the bank transfer fee) 
poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání tištěné přihlášky Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
ji lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

Termíny přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia ak. roku 2021/ 2022

KATEDRA TERMÍNY JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Katedra skladby   ČJ/ EN
Katedra dirigování   ČJ/ EN
Katedra zpěvu a operní režie obor operní režie se neotevírá ČJ/ EN
Katedra klávesových nástrojů   ČJ/ EN
Katedra strunných nástrojů   ČJ/ EN
Katedra dechových nástrojů obor tuba se neotevírá ČJ/ EN
Katedra bicích nástrojů   ČJ/ EN
Katedra hudební teorie   ČJ
Katedra hudební produkce obor se neotevírá  ČJ
Komorní hra   ČJ/ EN
Katedra tance   ČJ/ EN
Katedra nonverbálního divadla   ČJ/ EN
Katedra zvukové tvorby   ČJ/ EN
Katedra jazzového hudby   ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

  • Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. 3. do 15. 4. 2021.
  • Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu uzávěrky přihlášek (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.
  • Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 2021/2022 se konají v období od 1. 6. do 12. 6. 2021. Termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami. 
  • Požadavky k přijímacím zkouškám naleznete u jednotlivých kateder (viz tabulka výše).
  • Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce. 
  • K prezenci na studijním oddělení HAMU (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.
  • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí.
  • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
    Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakt

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku