koncepce doktorského studia

Doktorské studium je tříleté, v prezenční či kombinované formě studia. 

Přijímací zkoušky se konají v polovině června. Zkouška je zaměřena na předložený projekt zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího řízení je zkouška z jednoho světového jazyka na úrovni B2 - u oboru Hudební produkce je na této úrovni znalostí povinný anglický jazyk a na úrovni A2 další světový jazyk.

Studium je zaměřeno na výraznou vědeckou profilaci frekventantů. Je mimo jiné součástí přípravy k vědecko-pedagogickému nebo umělecko-pedagogickému působení absolventů na vysokých uměleckých školách, na různých pedagogických pracovištích, ve vědeckých ústavech apod. Absolventu studia se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděný za jménem.


.