Doktorské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 5. května do 5. června 2022.

Přihlášku podejte elektronicky v systému a uhraďte poplatek nejpozději do 5. 6. 2022. POVINNÉ PŘÍLOHY (viz Vyhláška děkana č. 6/2022 odkaz níže) vložte do systému nebo zašlete poštou (rozhoduje poštovní razítko) do termínu uzávěrky přihlášek 5. 6. 2022. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky v systému a také e-mailem na vámi uvedenou adresu.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2022/2023: SBĚR PŘIHLÁŠEK UKONČEN

Vyhláška děkana č. 6/2022 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém  jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Poplatek za přihlášku 873,- Kč; poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání  Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
ji lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

Dokumenty

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia ak. roku 2022/ 2023

OBOROVÁ RADA TERMÍNY/ SPECIALIZACE JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Interpretace a teorie interpretace

neotevírá se
 

ČJ
Hudební produkce neotevírá se ČJ
Hudební teorie neotevírá se ČJ
Skladba a teorie skladby 17. 6. 2022 ČJ
Zvuková tvorba neotevírá se ČJ
Choreografie a teorie choreografie neotevírá se ČJ
Taneční věda neotevírá se ČJ
Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla neotevírá se ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • Přijímací zkoušky do doktorského studia 2022/2023 se konají 17. 6. 2022. Termíny jsou průběžně upřesňovány oborovými radami. 
  • Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty oborových rad na vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak. PŘIJETÍ POZVÁNKY PROSÍM POTVRĎTE E-MAILEM.
  • Termín zkoušky z cizího světového jazyka je obvykle v den přijímací zkoušky - bude upřesněno.
  • Podmínkou k přijetí ke studiu, mimo jiné, je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu.
  • K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.
  • Po přijímacích zkouškách může uchazeč na adrese https://prihlaska.amu.cz sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí NUTNO ZADAT KÓD PŘIHLÁŠKY A HESLO!
  • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise (dopisem do vlastních rukou).
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.