Doktorské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. dubna do 15. května 2021.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH viz odkaz výše nebo zaslané po termínu uzávěrky přihlášek (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2021/2022:

Vyhláška děkana č. 05/2021 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Povinné přílohy k přihlášce - doktorské studium

Lékařské potvrzení o schopnosti studia na HAMU
 

Poplatek za přihlášku 878,- Kč; 36 EUR (NOTE: this figure EXCLUDES the bank transfer fee) 
poplatek za přijímací řízení je nevratný
Číslo bankovního účtu 19-5373180297/0100
úhrada poplatku probíhá formou převodu na bankovní účet
IBAN CZ 5301000000195373180297
(pro platby ze zahraničí)
Název účtu adresáta AMU rektorát, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Variabilní symbol 64911
Specifický symbol kód přihlášky
Adresa pro zaslání tištěné přihlášky Studijní odd. HAMU
Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1
  nebo
ji lze osobně donést do podatelny AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1

 

Dokumenty

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia ak. roku 2021/ 2022

OBOROVÁ RADA TERMÍNY/ SPECIALIZACE JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Interpretace a teorie interpretace

14. 6. 2021
specializace:
housle, kytara, hoboj, dirigování, zpěv, klavír, varhany, bicí nástroje

ČJ
Hudební produkce 25. 6. 2021 ČJ
Hudební teorie 14. 6. 2021 ČJ
Skladba a teorie skladby 18. 6. 2021 ČJ/ EN
Zvuková tvorba 30. 6. 2021 ČJ
Choreografie a teorie choreografie 22. 6. 2021 ČJ/ EN
Taneční věda 22.6. 2021 ČJ
Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla 22. 6. 2021 ČJ

Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • Přijímací zkoušky do doktorského studia 2021/2022 se konají v období od 14. 6. do 25. 6. 2021. Termíny jsou průběžně upřesňovány oborovými radami. 
  • Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty oborových rad na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak.
  • Termín zkoušky z cizího světového jazyka je obvykle v den přijímací zkoušky - bude upřesněno.
  • Podmínkou k přijetí ke studiu, mimo jiné, je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu.
  • K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.
  • O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
  • Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.