Bakalářské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH viz odkaz výše nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


Správní poplatek, bankovní spojení, doručovací adresa

Pro příjímací řízení je stanoven správní poplatek 818,- Kč za každou přihlášku. Poplatek je nevratný.

Číslo účtu:  19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky

Správní poplatek v EUR činí: 33 EUR (UPOZORNĚNÍ: částka 33 EUR je BEZ  polatku za bankovní převod)
Pro platby ze zahraničí:
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ5301000000195373180297

Uchazeči o studium vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji
v tištěné podobě  vlastnoručně podepsanou a se všemi povinnými přílohami pošle poštou na adresu fakulty:

HAMU
Studijní oddělení
Malostranské nám. 13
118 01 Praha 1

nebo lze osobně dodat do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1
otevírací doba: pondělí - pátek od 10:00 do 13:00 hod. (o svátcích zavřeno)

Další důležité informace k příjimacímu řízení:
Vyhláška děkana č. 3/2020 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce v kombinovaném studijním programu Pedagogika tance na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze
Vyhláška děkana č. 5/2019 - podmínky a průběh přijímacího řízení do bakalářského studia v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

 

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2020/ 2021- TALENTOVÁ ČÁST. TERMÍN ZKOUŠKY Z DĚJIN HUDBY A Z HUDEBNÍ TEORIE FORMOU ON-LINE TESTU BUDE UVEDEN V POZVÁNCE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM.

Katedra skladby                                   
Katedra dirigování                                
Katedra zpěvu a operní režie             ZPĚV  ;  obor operní režie SE NEOTEVÍRÁ
Katedra klávesových nástrojů            KLAVÍR ,  VARHANY A CEMBALO 
Katedra strunných nástrojů                HARFA, KONTRABAS, KYTARA, VIOLONCELLO ;HOUSLE, VIOLA 
Katedra dechových nástrojů               ŽESTĚ ; DŘEVĚNÉ DECHY 
Katedra bicích nástrojů                        
Katedra jazzové hudby                        
Katedra zvukové tvorby                       HUDEBNÍ REŽIE   ZVUKOVÁ TVORBA - 1. kolo ; 2. kolo  
Katedra hudební teorie                          
Katedra hudební produkce                 NEOTEVÍRÁ SE
Katedra tance CHOREOGRAFIE , TANEČNÍ VĚDA , PEDAG. T.         
  KOMBINOVANÉ STUDIUM: Pedagogika tance viz výše č. Vyhláška 3/2020
korespondenčně: do 15.5.2020; prezenčně: 5.6.+6.6.2020
Katedra nonverbálního divadla  

Přijímací zkoušky do bakalářského studia ak. r. 2020 /2021 se konají v období od 24. 1.  do 31. ledna. 2020. Přesné termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami.  

Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce.

TERMÍN A ČAS KONÁNÍ TEORETICKÉHO TESTU BUDE UVEDEN V POZVÁNCE, OBVYKLE JEDEN DEN PŘED KONÁNÍM TALENTOVÉ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY!!!!

K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


INFO

Požadavky k talentovým praktickým zkouškám naleznete u jednotlivých kateder.


Přijímací talentová praktická zkouška

prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). Požadavky, průběh a způsob hodnocení jsou popsány u jednotlivých oborů/ programů. U některých oborů/progarmů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti naleznete u příslušných kateder. 

Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní program Hudební umění a Jazzová hudba
(netýká se uchazečů o studium oborů Hudební teorie a Hudební produkce)

Uchazeči vykonají v  termínech od 24. 1. do 30. 1. 2020, zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou on-line testu v Počítačovém centru AMU. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

Počítačové centrum AMU naleznete v 1. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Poslední uchazeč se dostaví min. 30 min. před koncem provozní doby PC centra.

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY.

TERMÍN A ČAS KONÁNÍ TESTU BUDE UVEDEN V POZVÁNCE, OBVYKLE JEDEN DEN PŘED KONÁNÍM TALENTOVÉ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY!!!!

Studijní program Taneční umění

Uchazeči se podrobují písemné zkoušce ze všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin oboru a z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Požadavky a bližší informace o přijímací zkoušce naleznete na stránkách kateder. 
Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku