Bakalářské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH viz odkaz výše nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


Správní poplatek, bankovní spojení, doručovací adresa

Pro příjímací řízení v roce 2019 je stanoven správní poplatek 699,- Kč za každou přihlášku. Poplatek je nevratný.

Číslo účtu:  19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky

Správní poplatek v EUR činí: 28 EUR (UPOZORNĚNÍ: částka 28 EUR je BEZ  polatku za bankovní převod)
Pro platby ze zahraničí:
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ5301000000195373180297

Uchazeči o studium vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji
v tištěné podobě  vlastnoručně podepsanou a se všemi povinnými přílohami pošle poštou na adresu fakulty:

HAMU
Studijní oddělení
Malostranské nám. 13
118 01 Praha 1

nebo lze osobně dodat do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1
otevírací doba: pondělí - pátek od 10:00 do 13:00 hod. (o svátcích zavřeno)

 

Termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia ak. roku 2019/ 2020

Katedra skladby  
Katedra dirigování  
Katedra zpěvu a operní režie  
Katedra klávesových nástrojů  
Katedra strunných nástrojů  
Katedra dechových nástrojů  
Katedra bicích nástrojů  
Katedra hudební teorie  
Katedra hudební produkce  
Katedra tance  
Katedra nonverbálního divadla  
Katedra zvukové tvorby  
Katedra jazzové hudby

9.9.  a 10.9. 2019 - ATELIÉR
přihlášku lze podat v období 1.8.-31.8.2019 odkaz viz výše

Přijímací zkoušky do bakalářského studia ak. r. 20 /20 se konají v období od     do    . Termíny jsou průběžně upřesňovány příslušnými katedrami.  

Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak v pozvánce.

K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.

Poskytnuté dokumenty se nevracejí.

INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


INFO

Požadavky k talentovým praktickým zkouškám naleznete u jednotlivých kateder.


Přijímací talentová praktická zkouška

prezentace výrazně talentových a technických dispozic (např. hra na nástroj, pěvecký výkon, předvedení skladeb, znalost tanečních technik, znalost techniky mimu na vyspělé úrovni a další předpoklady studia zvoleného oboru). Pro postup ke zkoušce teoretické je rozhodující počet získaných bodů v talentové zkoušce (minimální počet bodů pro postup je 19, 01 bodů z 25 možných bodů). U teoretických oborů je minimální počet bodů pro navržení na přijetí ke studiu rovněž 19, 01 bodů. U některých oborů může být přijímací zkouška vícekolová, podrobnosti naleznete u jednotlivých kateder. 

Přijímací zkouška z dějin hudby a hudebně-teoretických předmětů 

Studijní program Hudební umění
(netýká se uchazečů o studium oborů Hudební teorie a Hudební produkce).

Uchazeči, kteří uspějí u talentové zkoušky, vykonají v  termínech 9.9 a 10.9. 2019, zkoušku z dějin hudby a z hudebně-teoretických předmětů formou on-line testu v Počítačovém centru AMU (netýká se uchazečů o studium oborů Hudební teorie a Hudební produkce).

Počítačové centrum AMU bude v týdnu přijímacích zkoušek zpřístupněno: pondělí 9. 9. 2019 od  do hod., úterý 10. 9. 2019 od 9 do 12 hod.,  naleznete jej v 1. patře Hartigovského paláce, Malostranské nám. č. 12. Poslední uchazeč se dostaví min. 30 min. před koncem provozní doby PC centra.

PRO ON-LINE TEST SI PŘIPRAVTE ČÍSLO SVÉ PŘIHLÁŠKY!

Uchazeči, kteří vystudovali hudební vědu nebo hudební výchovu na některé z filozofických, resp. pedagogických fakult (vysoká škola) a toto doloží u přijímacích zkoušek, jsou od teoretické zkoušky zcela osvobozeni.
 

Studijní program Taneční umění

Uchazeči se podrobují písemné zkoušce z dějin hudby a hudební teorie formou písemného testu. Další požadavky a bližší informace na stránkách kateder. 
Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku