Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise HAMU ze dne 16. 2. 2017

Přítomni: prof. Mgr. Gremlicová, Ph.D., prof. PhDr. Havlík, CSc., prof. Mareš, prof. Kurz, Ing. Mikešová, Mgr. MgA. Štědroň, Ph.D., doc. MgA. Ing. Urban, Ph.D.

Omluveni: doc. Mgr. Douša, Ph.D.

 

Program: 1) Vyhodnocení projektů SGS 2016

2) Výše grantu Valčová

3) Ediční náklady Bartoň

4) Projednání žádostí SGS 2017 2. kolo

 

Prof. Havlík uvítal přítomné členy FGK HAMU a zahájil zasedání.

 

  1. Vyhodnocení úspěšnosti projektů řešených v roce 2016

    Závěrečné zprávy SGS 2016 byly postupně projednány a všechny projekty SGS 2016 byly komisí vyhodnoceny jako splněné bez výhrad.

  2. Vzhledem k tomu, že již je známo rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z MŠMT, komise potvrdila konečnou výši grantu MgA. Valčové v celkové výši 91 000,- Kč.

  3. Grant prof. Bartoně byl snížen o ediční náklady a jeho finální výše činí 193 000,- Kč. Výstupem grantu pro rok 2017 bude rukopis knihy. Kniha bude vydána v roce 2018 a cílem bude, aby úhradu edičních nákladů z rozpočtu NAMU schválila Ediční komise/rada NAMU.

  4. Byly projednány a schváleny žádosti pro druhé kolo SGS viz příloha.

 


Přílohy:

Zápis_ze_zasedání_Fakultní_grantové_komise_FGK_HAMU_ze_dne_16._2._2017.pdf (267.2 KB)
Výsledky_SGS_rozhodnuti_2._kolo_2017.pdf (175.2 KB).