Zápis ze zasedání Fakultní grantové komise 8. 12. 2016 - Výsledky SGS 2017 a doporučení pro GK AMU pro Projektovou soutěž 2017

Přítomni: doc. Mgr. Douša, Ph.D., prof. Mgr. Gremlicová, Ph.D., prof. PhDr. Havlík, CSc., prof. Mareš, Ing. Mikešová, Mgr. MgA. Štědroň, Ph.D., doc. MgA. Ing. Urban, Ph.D.

Omluveni: prof. Kurz

Program: 
1) Projednání žádostí PS AMU DKR na rok 2017
2) Projednání žádostí SGS na rok 2017

Prof. Mareš uvítal přítomné na prvním zasedání FGK HAMU v novém složení a předal jmenování jednotlivým členům komise.

Prof. Havlík zahájil zasedání FGK HAMU a předal slovo prof. Gremlicové, která vedla projednávání jednotlivých žádostí.

Ad 1) Projednání žádostí Projektové soutěže (PS) AMU DKR na rok 2017

Jednotlivé žádosti byly projednány v souladu s Výnosem rektora č. 6/2015. Fakultní doporučení viz příloha č. 1, byla předána Grantové komisi AMU k rozhodnutí.

Ad 2) Projednání žádostí 1. kola SGS na rok 2017

Jednotlivé žádosti byly projednány v souladu s Výnosem rektora č. 9/2016 a Vyhláškou prorektora pro vědu, výzkum, PR a rozvoj č. 1/2016. Rozhodnutí Fakultní grantové komise 1. kola SGS viz příloha č. 2.


Přílohy:

Zápis_ze_zasedání_Fakultní_grantové_komise_FGK_HAMU_ze_dne_8._12._2016.pdf (240.8 KB)
Výsledky_SGS_rozhodnuti_1_kolo_2017.pdf (402.4 KB)
Výsledky_Projektové_soutěže_AMU_DKR_2017.pdf (294.1 KB).