Pohybová výuka, sport

CPP zajišťuje pro studenty HAMU takovou výuku, aby opouštěli školu vybaveni odpovídajícími pohybovými znalostmi, profesní tělesnou zdatností a návyky, jak si tuto zdatnost uchovat.

Pohybová výuka v kostce

Cílem práce je realizace takové výuky, která umožní všem posluchačům zapojení do pohybového systému během studia i po jeho skončení, a tak s ohledem na umělecké zaměření a profesní potřebu plně realizovat pohybové vzdělání.

Potřeby a požadavky jednotlivých oborů jsou prvořadé a vedle základního harmonického tělesného rozvoje a  kondiční přípravy s všestranným pohybovým základem obsahují programy i speciální, kde je důraz kladen na kompenzační a rehabilitační cvičení a na cvičení relaxačního charakteru. Pohybové lekce jsou zaměřené na osvojení svalové kontroly, plynulou koordinaci, správné držení těla. Jsou prevencí proti bolestem zad, kloubů a nervů…

Vzhledem k časové náročnosti studia nabízí CPP cvičení v různých denních dobách a výběr lekcí dle dle vlastního uvážení.


.