podpora studenstkých mobilit

Obecná pravidla

Studenti podávají žádost o příspěvek se souhlasem pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry na zahraniční oddělení. Přihlášky jsou posouzeny zahraničním oddělením a příslušným proděkanem či prorektorem. Výše příspěvku je posouzena a schválena na základě předloženého předběžného rozpočtu. Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu.

 

Studentské zahraniční aktivity mohou být podpořeny z následujících zdrojů:

Institucionální program (dříve Freemover)

Program slouží k podpoře kratších zahraničních aktivit studentů (stáže, semináře, workshopy, kurzy, soutěže) nebo k podpoře delších pobytů v zahraničí v zemích mimo EU.  Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu. Student uzavírá před odjezdem účastnickou smlouvu a po příjezdu předkládá závěrečnou zprávu.
 

Nadace HAMU

Nadace HAMU podporuje zahraniční aktivity studentů menšího rozsahu a rozpočtu (kurzy, soutěže, semináře). Příspěvek (v Kč) se pohybuje zpravidla ve výši 1.000 - 4.000,- Kč podle předloženého předpokládaného rozpočtu nebo reálných nákladů studenta. Příspěvek se výjimečně vztahuje i na některé soutěže mezinárodního charakteru, které se konají v ČR (Pražské jaro, Mezinárodní interpretační soutěž Brno, Mezinárodní soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech, Mime Fest Polička atd.). Průběžně podávané žádosti studentů, schválené pedagogem hlavního oboru a vedoucím katedry, podané na mezinárodní oddělení HAMU, posuzuje a schvaluje mezinár. oddělení a příslušný proděkan. Správní rada Nadace HAMU je jednou ročně informována o poskytnutých příspěvcích.

Jak se přihlásit

1

Stáhněte si žádost o příspěvek výše nebo si tištěnou verzi vyzvedněte na mezinárodním oddělení (1. patro, kancelář č.1005).


2

Žádost vyplňte a doneste na mezinárodní oddělení HAMU. Nezapomeňte na vyjádření vedoucího katedry a pedagoga hlavního oboru. K formuláři připojte i doklady, které žádáte proplatit. Pokud nemáte všechny doklady dosud k dispozici, připojte alespoň jeden z dokladů k proplacení.


3

Vyčkejte na odpověď mezinárodního oddělení, které Vás bude instruovat dalším postupem.


Kontakt

Veronika Kuželová

referentka mezinárodního odd. HAMU

E-mail: veronika.kuzelova@hamu.cz
Telefon: 234 244 145
Detail osoby
FOTO  Veronika KUŽELOVÁ


.