Zahraniční uchazeči o studium na HAMU v českém studijním programu musí jako přílohu k přihlášce o studium doložit certifikát z češtiny pro cizince na úrovni B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky. Certifikát lze získat např. na Ústavu pro odbornou a jazykovou přípravu Univerzity Karlovy.

V případě, že uchazeč je absolventem střední školy v České republice, je třeba, aby k přihlášce o studium v českém jazyce doložil doklad o maturitní zkoušce z českého jazyka.