INFO

Aktuální informace k 12. 10.2022

V návaznosti na informaci ze dne 29. 9. 2022 ve věci navýšení kapacity poskytovaných psychologických konzultací zaměstnancům a studentům HAMU se vedení fakulty podařilo dojednat spolupráci s druhým psychologem, konkr. s PhDr. Mgr. Lucií Myškovou, Ph.D.

Její služby začnou být fakultě poskytovány od 1. 11. 2022 na adrese její ordinace Ke koupališti 12, Praha 8 – Kobylisy. V případě zájmu si je možné s platností od dnešního dne, tj. od 12. 10. 2022 rezervovat listopadové termíny a to buď na e-mailové adrese myskoval@atlas.cz (tento způsob rezervace je preferován) nebo na telefonu 776 189 086. 

Pravidla využívání těchto služeb jsou totožná jako u konzultací u dr. Petra Ptáčka.


Fakultní psycholog


Vedení fakulty zajistilo pro všechny své studenty a zaměstnance (pedagogy i ostatní pracovníky) možnost konzultačních sezení u klinického psychologa. 

Službu je možno využívat u Mgr. Petra Ptáčka na adrese jeho ordinace Na Bojišti 1950, Praha 2 od 1. 6. 2022.
Vzhledem k jeho vytíženosti je lépe dohodnout termín návštěvy v co nejkratším čase buď prostřednictvím e-mailové adresy paedair@email.cz nebo pomocí vyplnění objednávacího formuláře (preferováno). 

Datum a čas konzultace je možné si rezervovat s platností od dnešního dne, tzn. od 3. 5. 2022.  

Fakulta je připravena uhradit jednomu studentovi či zaměstnanci max. dvě konzultace v měsíci, případné další sezení si bude hradit sám. 
Fakulta garantuje naprostou anonymitu, identitu klienta bude znát pouze psycholog. 
 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU 


PROKAZOVÁNÍ SE PŘÍSLUŠNOSTI K HAMU U FAKULTNÍHO PSYCHOLOGA

  • při objednávání se – je nutné využívat výhradně mailovou školní adresu. Objednání se ze soukromé mailové adresy nebude akceptováno a v důsledku toho nebude fakulta tuto konzultaci hradit. Náklady půjdou přímo za klientem, 
  • při prokázání se příslušnosti k HAMU – před každou konzultací je třeba se prokázat dokladem, který odpovídá příslušnosti k HAMU. U zaměstnanců se jedná o zaměstnaneckou kartičku, u studentů o tzv. ISIC. Mgr. Ptáček si z dokladu opíše evidenční číslo, které je zpravidla umístěno pod fotografií. Důvodem je nutná evidence, která bude sloužit jako podklad pro fakturaci. Fakulta stále garantuje naprostou anonymitu, kdy přesnou identitu klienta bude znát pouze psycholog.

.