Státní doktorská zkouška

 

Checklist před státnicemi

1

Je nutné mít splněny všechny povinnosti vyplývající ze studijního plánu.


2

Na studijní oddělení HAMU je nutné odevzdat disertační práci nejpozději 2 měsíce před termínem státní doktorské zkoušky viz Harmonogram akademického roku


3

Termíny obhajob včetně požadavků naleznete na stránce Závěrečná práce, státní zkouška.
Další kroky konzultujte s oborovou radou event. se studijním oddělením HAMU.