INFO

Nyní probíhá kurz DVPP 2022-2024. Další nový kurz DVPP bude otevřen od února 2024. Přihlášky budou otevřeny od června 2023. 


Katedra tance pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání dvouletý kurz (4 semestry) akreditovaný pod číslem MSMT- 32203/2020-2-674 (ze dne 5. 11. 2020 o udělení akreditace na základě §25 a §27 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Nový kurz bude zahájen v únoru 2022. Tento kurz se otevírá jednou za 2 roky.

Prostřednictvím dvouleté soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky a získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova.

ROZSAH A MÍSTO KURZU
OBSAH VÝUKY
ROZVRH
PŘIHLÁŠKA

Rozsah

Cyklus přednášek a seminářů se koná 1x měsíčně únor-květen/ září-prosinec vždy v pátek 14:15-19:00 a v sobotu 9:00-16:45 (tj. 16 vyučovacích hodin, 64 hodin/sem, celkem 256h/kurz). Součástí cyklu jsou dva týdenní letní semináře (á 40h). Celková dotace kurzu je tedy 336 vyučovacích hodin. Kurz začíná v únoru, a končí po 2 letech v lednu, po složení závěrečných zkoušek obdržíte Osvědčení.

Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je:

  • pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75% účast a průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti
  • závěrečná praktická zkouška - pedagogický výstup a ústní zkouška z vybrané taneční techniky

Místo

Cyklus přednášek a seminářů je organizován v prostorách Katedry tance HAMU, Malostranské nám.12, PRAHA 1, včetně letních seminářů.

OBSAH VÝUKY

Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU:

Výuka DVPP je uvedena v Harmonogramu katedry - hledejte položky "DVPP". Po kliknutí na položku se rozbalí rozvrh lekcí.

 

Online přihlášku na nejbližší kurz odešlete v období 1. 7. 2021 - 15. 11. 2021. Potvrzení přihlášky dostanete emailem. Výběr účastníků na základě přihlášek proběhne do 30. 11. 2021. Celková platba za kurz (4 semestry) činí 28 500 Kč (tj. 85,- Kč / 45 min.). Maximální počet účastníků kurzu je 20. 

KONTAKTY

MgA. Marie Vrbatová Fričová, Ph.D.

Organizace výuky DVPP, odborné záležitosti

E-mail: marie.fricova@hamu.cz
Telefon: 234 244 140, ['602814558']
Detail osoby
FOTO MgA. Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ, Ph.D.

MgA. Mgr. Lucie Hayashi, Ph.D.

Administrace DVPP, smluvní a finanční záležitosti

E-mail: lucie.hayashi@hamu.cz
Telefon: 234 244 188
Detail osoby
FOTO MgA. Mgr. Lucie HAYASHI, Ph.D..