Studio N

Středy 17:00 - 18:30, učebna 2020, volitelný předmět -1 kredit.

Vede Ing. arch. Miloš Haase, hosté, poslech s partiturami, videoukázky.

Vřele vítáme všechny zájemce i mimo školu!

 

Program
O Studiu N

STUDIO_N V LETNÍM SEMESTRU STUDIJNÍHO ROKU 2019-2020   ANOTACE


Letní semestr ve Studiu_N otevře netradiční připomínkou Beethovenova výročí aktualita z Paříže,
videonahrávka koncertu, konaného 23. 11. 2019 v Cité de Ia musique, s auditivně i vizuálně
atraktivním programem koncertního provedení třemi pařížskými orchestry (a třemi dirigenty)
původně elektroakustické kompozice La Dixieme symphonie de Beethoven, jejímž autorem je proslulý
tvůrce musique concrète Pierre Henry (1927-2017). Karlheinz Stockhausen (1928-2007) se ve svých skladbách z 60. let 20. stol. zabýval především spojením živé interpretace s elektronikou, jako ve
skladbě Kurzwellen pro šest hráčů s krátkovlnnými rozhlasovými přijímači a živou elektronikou, které
souhrnně označoval jako "procesuální". Jejich relativně přesný záznam však předává interpretům
pouze řadu znaků, označujících transformace zvukového materiálu, který je při každém provedení jiný.
Tímto způsobem autor odděluje "formu" od "obsahu", přestože výsledkem je tradičně uzavřené dílo.
Materiálem může být stejně tak jakékoli krátkovlnné vysílání odkudkoli, jako studiová hudební
nahrávka, dokonce i Beethovenových komorních a orchestrálních skladeb, jako ve Stockhausenově
realizaci Opus'70 s vysvětlivkou "Kurzwellen mit Beethoven", zachycené na LP Deutsche Grammophon.


Také letošní rok přináší vedle Beethovenova i několik výročí osobností hudby 20. století, jejichž tvorba
je stále živá a inspirativní. Tři z nich připomeneme samostatnými pořady. Jméno Zbyňka Vostřáka
(1920-1985) je dobře známé, avšak jeho hudbě zasahující do všech hudebních žánrů je stále věnována
menší pozornost, než by si zasloužila. Patrně nejosobitějším skladatelem slovenské avantgardy 60. let
je Jozef Sixta (1940-2007), mj. uvedeme jeho mezinárodně známé skladby Asynchrónia, Sláčikové
kvarteto č. 1
, Piano Sonata a orchestrální Punctum contra punctum. Tomasz Sikorski (1939-1988)
bývá označován za .,existenciálního minimalistu" a jeho hudba se těší v nových nahrávkách stálé
pozornosti, uslyšíte mj. Sonant pro klavír a Music in Twilight pro klavír a velký orchestr.


Klasiku hudby 20. století připomene Hans Werner Henze (1926-2012) v nové nahrávce Pétera Eötvöse
z roku 2017 jeho oratoria na památku Che Guevary Das Floss der Medusa - Oratorium volgare e
militare
, které vyvolalo v roce 1968 další z pověstných skandálů hudby 20. století, a portrét o generaci
starší anglické skladatelky, které si vážil i Stravinskij, Elisabeth Lutyens {1906-1983), mimo jiné autorky
Motetu na slova filosofa Ludwiga Wittgensteina, který v pořadu uslyšíte.


Italský skladatel Giorgio Netti (1963) je autorem dvojice skladeb pro sólový kontrabas a elektroniku
s názvem Ur-rituály 1+11, jejichž společné provedení se v roce 2018 stalo jedním z vrcholů v pořadí už
62. Mezinárodního festivalu soudobé hudby v Benátkách. Hrál patrně nejlepší italský kontrabasista
současnosti, Dario Calderone. Studio_N získalo videonahrávku koncertu, a tak si Nettiho dílo ve
fenomenální interpretaci můžete poslechnout a seznámit se i s partiturou. Thomas Adès komponoval
vokálně instrumentální Totentanz na památku manželů Lutostawských a pozoruhodnou skladbu
s neobvyklým inspiračním zdrojem v autorově nastudování uvedla před časem i Česká filharmonie. V
pořadu uvedeme videonahrávku její londýnské premiéry. Brian Ferneyhough (1943) proslul velmi
složitými, detailně vypracovanými partiturami natolik, že je teoretiky označován za hlavního
představitele směru New Complexity. Jeho hudba však zní přirozeně a působivě, je svým způsobem
výlučná a přístupná jen špičkovým interpretům, kteří o její kvalitě dokážou přesvědčit i posluchače.
Z autorova díla zazní mj. vokální Missa brevis a skladba pro velký orchestr La terre est un homme.


Pořady Studia_N uzavřou dvě skvělé francouzské kompozice, shodou okolností poslední dokončená
velká díla dvou skladatelů, Quatre Chants pour franchir le seuil Gérarda Griseye (1946-1998) a Les
Éclairs sur l'au delà
jeho učitele, Oliviera Messiaena (1908-1992), jimž se budeme podrobně
v nahrávkách i partiturách věnovat v obou závěrečných pořadech Studia_N.


Pozvánky na jednotlivé pořady budou rozesílány jako obvykle pouze elektronickou cestou.


V Praze 31. 1. 2020                                                                                            Miloš Haase


Studio pro soudobou hudbu patří mezi nejmladší pedagogická pracoviště Hudební fakulty AMU. Bylo založeno roku 1993 z iniciativy prof. Marka Kopelenta za účelem naléhavé potřeby studentů i pedagogů získávat a prohlubovat své znalosti hudby dvacátého století, se speciálním zaměřením na tvorbu jeho druhé poloviny, respektive období od druhé světové války až po současnost, a tyto znalosti rozvíjet aktivně v oblasti interpretační, skladatelské, popř. hudebně vědní i publicistické. Činnost Studia soudobé hudby je plánována:

  • Formou pravidelného studia příslušné literatury v komorním ansámblu k tomu účelu na půdě Studia vytvořeném ze studentů HAMU, popř. konzervatoře, s cílem připravit každoročni program veřejného koncertu věnovaného převážně uvedenému období.
  • Formou diskusí, kolektivních analýz, přednášek, osobních i skupinových kontaktů s podobně zaměřenými umělci či středisky ve školách i v jiných institucích doma i v zahraničí.
  • Formou shromažďování notové i odborné literatury, nahrávek a příslušné dokumentace.
  • Formou úzké spolupráce se studiem elektroakustické hudby, pracovištěm hudební fakulty.
  • Formou tvůrčí spolupráce s jinými uměleckými obory AMU i jiných uměleckých škol (AVU, UMPRUM apod.).

Studio pro soudobou hudbu chce inspirovat vzájemnou aktivní spolupráci mezi instrumentálními katedrami, katedrou zpěvu a operní režie, katedrou tance, nonverbálního divadla spolu s katedrami skladby, dirigování a hudební teorie.