Operní režie

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Magisterské studium poskytuje hlubší vhled do oboru s přesahem do dalších uměleckých scénických forem včetně technologických postupů příslušejících k oboru.
Studium nabízí ucelený soubor praktických a teoretických předmětů. Úzké propojení s oborem zpěv umožňuje prakticky ověřit dovednosti v rámci práce v operním studiu a při přípravě a realizaci závěrečných scénických projektů většího rozsahu a jejich veřejné prezentaci.

Profil absolventa

Absolvent magisterského stupně operní režie má být schopen zcela samostatné inscenační práce, zejména s akcentem na operní divadelní režii. Uplatní se v aplikační sféře (divadlo, televize) jako režiséři, pomocní režiséři nebo asistenti režie. Mohou působit jako režiséři ve vzdělávacích institucích, dále jako režiséři audio-vizuálních záznamů či dramaturgové.

Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER


.