Zpěv

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Obor Zpěv poskytuje praktické vzdělání v oblasti zpěvu, písňového a operního repertoáru, doplněné hudebně-teoretickými předměty. Individuální výuka zpěvu, doplněná povinnými korepeticemi, je vhodně doplněná závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného koncertu. Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby a dějin hudby si může student prakticky ověřit formou konkrétního projektu v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů. Zpěv je vyučován pedagogy, kteří jsou sami aktivními umělci nebo mají za sebou významnou uměleckou kariéru. Provázanost individuální výuky a kolektivní práce při přípravě operních projektů připravuje studenta na širokou možnost uplatnění.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně je schopen samostatně interpretovat hudební dílo s doprovodem klavíru nebo orchestru, ať jde o dílo písňové, operní nebo oratorní. Nachází uplatnění v širokém spektru hudebního dění, zejména jako člen pěveckých sborů.

Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER


.