Operní režie

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Jediný obor svého druhu v České republice, zaměřený na operní režii. Studium nabízí ucelený soubor praktických a teoretických předmětů. Úzké propojení s oborem zpěv umožňuje prakticky ověřit dovednosti v rámci práce v operním studiu a při přípravě a realizaci závěrečných scénických projektů a jejich veřejné prezentaci.
Obor poskytuje vhled do světa opery v její scénické podobě, ale i do problematiky audiovizuálního záznamu tohoto žánru. Obor připravuje studenta v oboru operní režie s přesahem do dalších scénických forem umění a audiovizuální oblasti.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně operní režie má být schopen vést jednoduché inscenační útvary a zvládat roli asistenta režie. Uplatnění může nalézt například v pozici asistenta operní režie, pomocného režiséra nebo režiséra v menších divadlech nebo vzdělávacích institucích (konzervatoře atd.).

Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER


.