Naši studenti

Operní režie

bakalářský
počet studentů: 1

Zpěv

bakalářský
počet studentů: 23

Operní režie

navazující magisterský
počet studentů: 1

Zpěv

navazující magisterský
počet studentů: 15