Taneční věda

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Bakalářské studium oboru Taneční věda je zaměřeno na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Důraz je položen na získání základních odborných znalostí z taneční historie i teorie a příbuzných uměleckých oborů (hudební, výtvarné, divadelní umění) a orientaci v metodách taneční vědy i jiných uměnovědných oborech. Studenti jsou vedeni k samostatné badatelské činnosti a vědecké prezentaci. Povinnou účastí na praktických tanečních kurzech a seminářích jsou vedeni k propojování praktických a teoretických znalostí oboru.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Taneční věda je schopen samostatné činnosti v oblasti tanečního výzkumu a jeho kvalitní prezentace. Absolventi se často uplatňují ve výzkumných ústavech, divadelních institucích či v publicistice.


Garant

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194

Pracoviště: Katedra tance
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.


.